Shishio Makoto no segundo filme de Samurai X

Por Rafael Shinzo
0 Comentário